Kardiyoloji

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yeniboğaziçi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, kalp sağlığını korumak ve var olan kalp hastalıklarını dünya standartlarına uygun kurallar çerçevesinde teşhis ve tedavi etmek için çalışmaktadır.

Kardiyoloji Ana Bilim Dalı’nda Tanı ve Tedavisi Yapılan Önemli Hastalıklar;
Kalp krizi (akut miyokard infarktüsü), koroner yetmezliği (kronik iskemik kalp hastalıkları), kalp yetmezliği, kalp ritim ve ileti bozuklukları, kalp kapağı hastalıkları, periferik damar hastalıkları, aort damarı hastalıkları, hipertansiyon, hiperkolesterolemi, erişkin yaşta gözlenen doğumsal kalp hastalıkları.

Hastanemizde Uygulanan Tanı ve Tedavi Yöntemleri

Elektrokardiyografi (EKG)
Kalp kasının ve sinirsel iletim sisteminin çalışmasını incelemek amacıyla kullanılır. Vücudun çeşitli yerlerine konan iletici uçlar (elektrotlar) vasıtasıyla ortaya çıkan elektrik değişiklikleri kaydedilir. EKG kalp damar hastalıkları, kalp kası hastalıkları ve ritm bozuklukları gibi birçok kardiyolojik hastalık tanısında yardımcı olur.

EFOR (Treadmill) Testi
Efor testi, kalp damar hastalığı varlığının araştırılması, bilinen kalp damar hastalığında tedavi etkinliğinin saptanması, eforla beraber meydana gelen ritm bozukluklarının tanısı ve bazı kalp hastalıklarında kişinin efor kapasitesinin araştırılmasında oldukça sık kullanılan bir testtir. Efor testi kalp hastalıklarının erken tanı ve teşhisinde büyük kolaylıklar sağlamaktadır.

Ekokardiyografi
Kalp merkezinde bulunan tüm dünyada yaygın kullanılan ekokardiyografi cihazlarından biri olan Vivid E9 ekokardiyografi cihazı ile 2 ve 3 boyutlu kalp görüntülenmesi, doppler metodları ile kalp kapakları ve kan akımıyla ilgili detaylı ölçümler yapılabilmektedir.

Transözefageal Ekokardiyografi
Endoskopik bir inceleme olan transözefageal ekokardiyografi ile ağız yolundan yemek borusuna indirilen ince bir tüp (probe) vasıtasıyla kalbin arka komşuluğuna ulaşılarak, şüpheli olgularda kalp boşlukları ve kalp kapakları detaylı olarak incelenmektedir. Yine Vivid E9 ekokardiyografi cihazı ve özel aparatı ile TEE işlemi yapılmakta, gereğinde kalp kapakları ve kalp boşluklarının 2 boyutlu ve 3 boyutlu görüntüleri alınabilmektedir.

EKG Holter
Cep telefonu gibi kemere bağlanan bir cihaz olan EKG Holter’le kişi günlük normal yaşamını sürdürürken cihaz planlanan zaman boyunca kalp elektrosunu kaydetmekte, süre sonunda çıkarılarak alınan kayıtlar bilgisayarda analiz edilmektedir. Bu cihaz sayesinde muayene sırasında görülmeyen fakat gün içerisinde kısa süreli olup geçen çarpıntılar, göğüs ağrıları, baygınlık hissi gibi kalpten kaynaklanan tüm ritim bozuklukları tespit edilebilmektedir.

Tansiyon Holter
Kişilerin 15 – 20 dakika ara ile 24 saat boyunca tansiyon ölçümünü yapan bu cihazlar sayesinde, özellikle yeni hipertansiyon tanısı veya ilaçla tansiyon kontrolü sağlanamayan kişilerin 24 saatlik kan basıncı takibi sağlanmaktadır.

Tilt Table Testi (Eğik Masa Testi)
Bayılmaların (senkop) tanısında uygulanan bir testtir. Tilt Table Testi, eğim verilebilen bir masa üzerinde poliklinikte gerçekleştirilir. Kişide belirli aralıklarla tansiyon ve nabız takibi yapılır ve bayılmaya neden olabilecek klinik durumlar araştırılır.


Girişimsel İşlemler – Anjiografi Ünitesi

Koroner Anjiografi:
Koroner anjiografi yöntemi ile kalp damarlarının değerlendirilmesi, damarlarda ciddi darlıklar olması halinde balon veya stent işlemi uygulanması için en yeni cihazlardan biri olan GE Innova 3100 kullanılmaktadır.

Kalp Pili İmplantasyonu: Yine KPM, ICD, CRT gibi çeşitli kalp pillerinin takılması anjiografi ünitesinde aynı cihazlarla sağlanmaktadır. Kalp Merkezi’nde bulunan Medtronik marka pil cihazı ile pil takılmış olan hastaların kalp pili kontrolleri bu konuda uzman kardiyologlar tarafından yapılmaktadır.

Ayrıca böbrek damarlarının, boyun damarlarının ve bacak damarlarının görüntülenmesi, gereği halinde tıkalı damarlara balon, stent gibi yöntemlerle müdahele edilmesi, yine anjiografi ünitesinde uygulanan tanı ve tedavi yöntemlerindendir.

Hipertansiyon ile takipli olup ilaç tedavisine rağmen tansiyon kontrolü sağlanamayan hasta grubunda Renal Denarvasyon yöntemi yapılmaktadır.

TAVI: Aort kapak darlığı olan hastalara ameliyatsız bir kapak değişim yöntemi olan TAVI yöntemi ile kasık damarından girip kalbe ulaşılarak aort kapak değişimi yapılabilmektedir.

Mitraclip: Bu işlem, ameliyat riski yüksek olan hasta grubunda, kalpteki sol kulakçık ile sol karıncık arasında bulunan mitral kapağın yetersizliğini tedavi etmeye yöneliktir. Mitral kapaktan kan kaçağı olması durumunda kateter yardımıyla anjiyo gibi kalbe girerek kapağa mandal takılmaktadır. 2-2 buçuk saat süren bu işlem sonrasında hastalar, kısa sürede günlük aktivitelerine geri dönebilmektedir.

EPS/Ablasyon: Bayılma veya çarpıntı, ritm bozukluğu gibi şikayetleri olan hastaların tanısında elektrofizyolojik çalışma (EPS) yapılmaktadır. Ritm bozukluğu saptanan kişilerde tedaviye yönelik ablasyon denilen yakma işlemi ameliyatsız bir yöntem olup, kasık damarından girilip kalbe ulaşılarak yapılır. Anjiografi ünitesinde mevcut en son teknoloji cihazlarla, her türlü ritm bozukluğunun tanı ve tedavisi yapılabilmektedir.

ILR (Implantable Loop Recorder): Bayılma veya çarpıntı atakları olup holter vb. tetkiklerle tanı konulamayan hasta grubunda epigastrik bölgede yaklaşık 1-2 cm’lik bir kesi ile cilt altında yerleştirilen ILR cihazı ile kişilerin uzun süreli kalp ritmi kaydı yapılabilmekte, bu sayede birçok aritmi tanı ve tedavisi sağlanmaktadır.

ASD/VSD/PFO Kapatma: ASD/VSD/PFO doğuştan kalbin bölmeleri arasında olan deliklerdir. Günümüzde işleme uygun olan hastaların kalp delikleri tıpaya benzeyen aparatlar yardımıyla ameliyata gerek kalmadan kapatılabilmektedir.

Sanal Anjiografi: Radyoloji ünitesinde bulunan SIEMENS Somatom Definition Flash bilgisayarlı tomografi cihazı ile sanal anjiografi denilen yöntem sayesinde, kalp damar hastalığından şüphelenilen kişilerin, invaziv bir işlem uygulanmadan kalp ve damar sistemi ile ilgili bilgi edinilmektedir.

Kardiyoloji Bölümü Alt Birimleri
Kardiak Check-Up Ünitesi; Check-up, hastalığa ait şikayetler ortaya çıkmadan önce tanı koymak amacıyla yapılan sağlık kontrolüdür. Check-up’ta kalp hastalıklarına ait risk faktörleri sorgulanıp, fiziki muayene yapılmakta ve uygulanan efor testi, ekokardiyografi ve kan tahlili sonuçları değerlendirilmektedir. Sonuçlar kalp hastalığı şüphesi doğuruyorsa, daha ileri tetkikler planlanarak kesin tanı konmaktadır. Tetkiklerin normal çıkması durumunda, varsa risk faktörlerinin azaltılması ve kalp sağlığının korunması için önerilerde bulunulmaktadır.

Efor Testi Laboratuvarı; Efor veya egzersiz testi, çoğunlukla Treadmill adı verilen koşu bandında kalp iş yükü kademeli olarak artırılarak yapılmaktadır. Bu esnada EKG (hastanın kalp ritmi) sürekli izlenmekte ve belirli aralıklarla kan basıncı ölçülmektedir. Efor testi; koroner arter hastalığı tanısı koymak, tanı konmuş hastalarda ilaç etkisini ve efor kapasitesini değerlendirmek, egzersizle ortaya çıkabilecek ritim ve ileti bozukluklarını araştırmak amacıyla yapılmaktadır.

Holter Laboratuvarı; Ritim Holteri, kalp ritminin göğüs duvarına yerleştirilen elektrodlar ve buna bağlı küçük bir kayıt cihazı yardımıyla en az 24 saat süreyle kaydedilmesi işlemidir. Kalp ritim ve ileti bozukluklarının saptanması, ritim bozukluğuna yönelik tedavi başarısının değerlendirilmesi, bayılma şikayetlerinin kalbin elektriksel aktivitesindeki aksamaya bağlı olup olmadığının araştırılması ve sessiz koroner arter hastalığının incelenmesi amacıyla yapılmaktadır. Tansiyon Holteri ise kan basıncının 24 saat süreyle otomatik olarak belirli aralıklarla ölçülerek kaydedilmesi işlemidir. Hipertansiyon tanısı ve tedavi etkinliğinin değerlendirilmesi amacıyla kullanılmaktadır.

Telemetri Ünitesi; Yatağa bağlı olmayan ancak halen hastanede tedavi görmekte olan, ritim veya ileti bozukluğu olan hastaların takibine yarayan bir yöntemdir. Elektrodlara bağlı küçük bir kayıt cihazını taşıyan hastanın ritmi, Telemetri Ünitesi’nde sürekli izlenebilmekte, gerekirse kayıt alınabilmektedir.

Ekokardiyografi Laboratuvarı; Ekokardiyografi, kalp kapaklarının ve kalp kasının yapı ve fonksiyonlarının, kalp boşluklarının boyutlarının ses dalgaları yardımıyla incelenmesi işlemidir. En sık uygulanan şekli, Transtorasik Ekokardiyografi’dir (TTE). Bu yöntemde ultrason probu göğüs kafesine dışardan uygulanarak inceleme yapılmaktadır. Transözofageal Ekokardiyografi (TEE), ultrason probu yemek borusuna yerleştirilerek yapılır. Yemek borusunun kalbe yakın komşuluğu nedeniyle bu yöntemle kalp boşlukları, aort ve kalp kapak yapıları daha net görüntülenebilmektedir. Kalp boşluklarında pıhtı, aort yırtılması şüphesi, kalp kapaklarının enfeksiyonları, kalp delikleri ve protez kapakların değerlendirilmesinde TEE tercih edilen yöntemdir. Stres Ekokardiyografi, efor veya bazı ilaçlarla kalp iş yükü artırıldıktan sonra yapılan Ekokardiyografi işlemidir. Koroner arter hastalığının araştırılması ve kalp krizi sonrası kalp kasınının daha detaylı incelenmesi amacıyla yapılmaktadır.

Koroner Yoğun Bakım Ünitesi; Kardiyoloji Bölümü bünyesinde modern teknoloji ile donatılmış 24 saat hizmet veren 10 yataklı Koroner Yoğun Bakım Ünitesi bulunmaktadır. Kalp krizi, akut kalp yetmezliği, kardiyojenik şok gibi ağır kalp problemleri bu ünitede yakından takip ve tedavi edilmektedir. Geçici kalp pili, pulmoner arter kateterizasyonu, intraaortik balon ve mekanik ventilasyon koroner yoğun bakım ünitesinde uygulanan tıbbi prosedürlerden bazılarıdır.

Nükleer Kardiyoloji Ünitesi; Radyonüklid Ventrikülografi, toplardamardan verilen çok ufak dozda radyoaktif madde vasıtasıyla kalbin kan pompalama fonksiyonunu ölçme işlemidir. Kalbin kasılma fonksiyonundaki hafif azalma bile bu hassas yöntemle saptanabilmektedir. İleri teknolojiye sahip Pozitron Emisyon Tomografisi (PET) ile Koroner Arter Hastalığı tanısı %95’in üzerinde doğrulukla konulabildiği gibi, kalp krizi geçirip kalp kasında bölgesel hasar oluşmuş hastaların Balon Anjiyoplasti stent, veya Aortokoroner By-pass operasyonundan fayda görüp görmeyecekleri de hassas bir şekilde değerlendirilebilmektedir.

Kalp Kateterizasyonu ve Koroner Anjiyografi Laboratuvarı; Anjiyografi Laboratuvarında kalbin pompalama fonksiyonu, kalp kapakları ve koroner damarlar hakkında detaylı bilgi edinilmektedir. Koroner By-pass Operasyonu, Balon Anjiyoplasti, kalp kapak operasyonu gibi önemli kararlar bu bilgiler ışığında alınmaktadır. Koroner Anjiyoplasti ve Stent uygulaması:Koroner Anjiyografi esnasında koroner damarlarda saptanan darlıklar kan akımını engelleyecek düzeyde ise günümüzde genellikle Koroner Balon Anjiyoplasti (PTCA) veya Stent uygulanarak tedavi edilmektedir. PTCA işlemi, Koroner Anjiyografi gibi bacak veya kol atardamarından girilerek yapılmaktadır. PTCA işleminin başarı oranı yüksek olmakla birlikte, aynı damarda ilk 6 ay içerisinde düşük olmayan oranda tekrar daralma gözlenmektedir. Bu nedenle damarda tekrar daralma oranını azalttığı bilinen, balon kateter üzerine monte edilerek uygulanan “Stent” olarak adlandırılan metalik materyeller daha yaygın olarak kullanılmaktadır.

Açılış Saatleri
Pazartesi - Cuma8:00 - 17:00
CumartesiKapalı
PazarKapalı

+90 (392) 444 4 535

Lokasyon

Bölüm Doktorlarımız