Hasta Hakları ve Sorumlulukları

Hastanemizde tetkik, tedavi ve bakım amacıyla bulunan hastaların ve hasta yakınlarının hastanede hizmet gördükleri süre içinde sahip oldukları haklar ve sorumluluklar;

 • Hizmetlerden Yararlanma Hakkı
 • Saygı ve İtibar Görme Hakkı
 • Mahremiyet Hakkı
 • Kimliği Bilme Hakkı
 • Bilgi Edinme Hakkı
 • Haberleşme Hakkı
 • Hastadan Rıza Alınması Hakkı
 • Konsültasyon Hakkı
 • Planlanan Tedaviyi Reddetme Hakkı
 • Tetkik ve Tedavi Bedelleri
 • Sosyal ve Psikolojik Destek Alma Hakkı
 • Hasta Şikayetleri Hakkı
 • Hastane Kural ve Uygulamalarını Bilme Hakkı
 • Dini Hizmetlerden Faydalanma Hakkı