Göz Hastalıkları

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, tüm tanı ve tedavi girişimlerini aynı anda gerçekleştirebilen tam donanımlı hasta muayene üniteleri ve son teknoloji cihazlar ile hizmet vermektedir.

Göz Hastalıkları Anabilim Dalı’nın özellikle ilgilendiği konular; glokom, pediatrik oftalmoloji ve şaşılık, ön segment cerrahisi , özellikle fako ile katarakt cerrahisi, kornea hastalıkları, kontakt lens, oküloplastik cerrahi, endoskopik lakrimal sistem cerrahisi, medikal retina, oftalmik lazer uygulamaları, ROP muayenesi, intravitreal injeksiyonlar (anti - VEGF ve TA), fotodinamik tedavi ve vitreoretinal cerrahi uygulamalarıdır.

Uygulanan Tedaviler:

 • Relex Smile Lazer Cerrahisi
 • Katarakt ameliyatı (Fakoemülsifikasyon tekniği ve mikrokesiyle)
 • Yüksek kalitedeki göz içi lensleri ile görmenin mükemmel düzeltilmesi
 • Glokom (Göz iç basıncının artması)
 • Ultrasonik biyomikroskop (UBM) ile ön segment patolojilerinin ayrıntılı değerlendirilmesi
 • Glokomun ameliyatsız olarak SLT ve YAG lazerle tedavisi
 • Retina hastalıkları
 • Fluoroseyn anjiyografi
 • Damar tabakanın ayrıntılı incelenmesi (ICG)
 • Işıkla göz tomografisi (OCT)
 • Diyabet hastalığında retina tutulumunun tespiti, lazer ya da ameliyatla tedavisi
 • Göz ultrasonu
 • Yaşa bağlı görme noktası bozukluklarının göz içi ilaç enjeksiyonları ve lazerle tedavisi (PDT)
 • Vitreus (göz arkası sıvısı) hastalıkları
 • Travma cerrahisi
 • Kornea hastalıkları
 • Kontakt lens uygulamaları
 • Şaşılık cerrahisi
 • Kayma derecesi ölçümü (Sinoptofor)
 • Pediatrik oftalmoloji
 • Konjentinal (Doğuştan) katarakt
 • Konjentinal (Doğuştan) glokom
 • Prematürelere özel retinal hastalık teşhis ve tedavisi
 • Tüm göz hastalıklarında güncel medikal ve cerrahi tedavi
 • Vitrektomi
 • Intraocular lens transplantasyonu
 • Protez göz
 • Üveit
 • Göz tembelliği
 • Behçet hastalığı
 • Çocuklarda gözyaşı sistemi hastalıkları

Kırma Kusurları – Refraktif Kusurlar
3 temel kırma kusuru vardır; Bunlar miyopi, hipermetropi ve astigmattır.

Miyopi, uzaktaki cisimleri yakına oranla daha zor görmektir. Uzaktan gelen ışınlar retinanın önüne odaklanmaktadır. Uzaktaki cisimler bulanık görünürken, yakında olan cisimler daha rahat seçilirler.

Hipermetroplar ise yakın cisimlere bakarken zorlanabilirler. Uzaktan gelen ışınlar retinanın arkasında odaklanmaktadır. Astigmat ise saydam tabakanın küresel bir yüzey yerine oval bir yüzeye sahip olması nedeniyle noktasal bir cismin görüntüsünün sinir tabakası üzerinde noktasal olarak oluşmamasıdır. Birden fazla odak nedeni ile uzak ve yakın görme bulanıktır.

Astigmatın hipermetropi veya miyopi ile birlikteliği de sık görülmektedir. Ayrıca kornea ve lens yüzey bozuklukları da görüntünün distorsiyonuna ve düzensiz astigmatizmaya neden olabilir.

Presbiyopi 40 yaşından sonra yakın cisimlere odaklanamamak anlamına gelmektedir. Bu noktada yakın gözlükleri takmak gerekir. Kırma kusurlarını düzeltmek için gözlük, kontakt lens veya refraktif cerrahiden faydalanılabilir.

Poliklinik Lokasyonu
2. KatDoğu Blok
Poliklinikler Bölümü
Açılış Saatleri
Pazartesi - Cuma8:00 - 17:00
CumartesiKapalı
PazarKapalı

+90 (392) 444 0 535

Lokasyon

Bölüm Doktorlarımız