Uzağı Görememe (Miyop)

Miyop, uzağı net görememe durumudur. Gözlerimizin çeşitli nedenlerle, belirli mesafeleri görememesi hastalık olarak değil “kusur” olarak adlandırılır. Göz, ışığı kırarak görüntüyü belirlediği için de bu kusura, “kırma kusuru” adı verilir. Sağlıklı bir gözün yakın, orta ve uzak mesafelerde net görüş sağlaması beklenir.

Miyopi gözlerin yakındaki cisimleri net olarak gördüğü ama uzaktaki cisimleri net olarak göremediği bir durumdur. Miyopi kelimesi Latince “kapalı göz” kelimesinden gelir çünkü miyop kişiler uzağı daha iyi görmek için gözlerini kısarlar.

Miyopi sıklıkla kalıtımsaldır ve 8-12 yaşlarında çocuklarda ortaya çıkar. Gençlik yıllarında vücut büyüdükçe miyopi de artar ve erişkin yaşta belli bir seviyede kalır. Miyopiyi etkileyen en önemli faktör kalıtım yani ailede miyop bulunmasıdır. Kalıtımsal olduğu düşünülen durumlarda çocukların erken yaşlarda (1-3 yaşlarında) göz muayenesine götürülmesi önerilir. Aşırı okuma, gözleri az ışıkta kullanma ya da beslenme yetersizliği miyopiye sebep olabilir.

Miyopinin sebebi genellikle gözün oval oluşudur ve göz merceğinin uzaktaki cisimlerden gelen ışınları retina üzerinde odaklaştırmaya yetecek derecede şeklini değiştirmesi imkansızdır. Nadiren miyopinin sebebi korneanın şeklinde bir değişiklik ya da göz merceğinin şeklinde bir değişikliktir.

Hemen hemen bütün miyoplarda vücudun büyümesiyle artan basit miyopi vardır. Miyopi artsa bile bu normal büyümenin sonucudur. Ergenlik çağında çocuğun vücudu büyüdükçe gözün uzunluğu da değişir ve 6 ayda bir yeni gözlük gerekebilir. Bu tıpkı büyüyen ayaklara uygun büyük ayakkabı almaya benzer. Miyopi bir kaç yıl hızla ilerler,daha sonra çok az değişir. Yirmi yaşlarında meydana gelen erişkin tipi miyopi de vardır ama genellikle 20-40 yaş arasında çok az değişiklik olur.

Uzağı görememe genelde bir hastalık değil, normalden bir sapmadır. Çok nadir olmak üzere uzağı görememe durumuna başka bir hastalık veya tıbbi durum sebep olabilir.

Belirtileri Nelerdir?

  • Uzağı görmede zorluk
  • Gözleri kısarak bakma
  • Daha fazla odaklanmaya çalışmaktan dolayı göz yorgunluğu ve baş ağrısı

Nasıl Teşhis Edilir?

Göz ölçümü ve damlalı muayene ile uzman bir göz hekimi tarafından teşhis edilir.

Nasıl Tedavi Edilir?
Uzak mesafeleri daha net görebilmek için kontakt lens veya içbükey (konkav) mercekli gözlük kullanılabilir. Ancak gözlük ve lens sadece daha net görmenize geçici olarak yardımcı olur.
Miyop tedavisi yani kalıcı olarak ortadan kaldırılması lazer tedavisi ile mümkündür.