Kalp Nakil Merkezi

> Kalp Nakli Kimlere Uygulanabilir?

Son evre kalp yetmezliği hastası olup, 1 yıldan az yaşam beklentisi bulunan 65 yaş altı kalp hastaları, kalp nakli için uygun adaylar olabilmektedir. Fiziki özellikleri operasyona elverişli olması halinde 65 -72 yaş arasındaki hastalar da kalp nakli tedavisi için uygun aday olabilirler.

Ayrıca son evre kalp yetmezliği hastası olmamasına rağmen ilaç ve ritm düzenleyici tedavilere cevap vermeyen hastalar da kalp nakli tedavisine adaydır.

Bunlar yanında, kalp nakline aday olabilecek hastalarda tedaviye tam uyum, ilaç/madde bağımlılığının olmaması, aile ve sosyal yaşam desteği bulunması önem taşımaktadır.

Nakil aşamasındaki hastaların sahip olduğu tıbbi, psikolojik ve sosyal özellikler, kalp nakli ekibi uzmanları tarafından bütünsel olarak değerlendirilmekte, kalp nakil programına hazır hale getirilmekte ve tedavi planı uygulanmaktadır.

> Yapay Kalp Destek Cihazları (VAD) Ve Total Yapay Kalp (TAH)

Son evre kalp yetmezliğindeki hastalarda, kalbin kan pompalama görevi, ileri teknoloji ürünü cihazlar olan yapay kalp destek cihazları ile gerçekleştirilir.

Yapay kalp destek cihazları, hastada virüs enfeksiyonuna bağlı gelişen akut kalp yetmezlikleri veya kalbin ani durması sonrası canlandırma işleminde birkaç gün veya hafta gibi kısa sürelerle kullanılabileceği gibi dört veya altı haftadan daha uzun sürelerle hatta yıllarca kullanılabilen yapay kalp destek cihazları da bulunmaktadır.

Yapay Kalp Destek Cihazının Uygun Olduğu Hastalar
Ani ya da zaman içerisinde gelişmiş ve son evreye gelmiş kalp yetmezliği hastalarında yapay kalp destek cihazlarının kullanımı uygundur.

Yapay kalp destek cihazı, kalp yetersizliğine bağlı diğer organ fonksiyonlarında meydana gelebilecek bozulmaların önüne geçmeyi önlemek için kullanılırken, kalp kasının iltihaplanması sonucu ani kalp yetmezliği gelişen hastalarda, hastalığın şiddetli seyrettiği döneminde hastayı hayata tutundurmak amacıyla geçici süreli olarak da kullanılmaktadır.

Yine kalp nakline ihtiyaç duyan ve uygun donör için bekleme sürecindeki hastalarda, koruyucu bir önlem olarak yapay kalp destek cihazlarından yararlanılmaktadır. Yine ileri yaşta olup, kalp yetmezliğine ciddi diğer hastalıkların eşlik ettiği nakil için uygun olamayacak hastalarda yapay kalp destek cihazlarının kullanımı, hastanın yaşam süresi ve kalitesini arttırmak amacıyla kullanılmaktadır.

Total Yapay Kalp Cihazı
Vücuttaki kan dolaşımının yapay kalp destek cihazları ile dahi sağlanamadığı durumlarda, hastalıklı kalp, dolaşım destek cihazı olan Total Yapay Kalp cihazı ile değiştirilmektedir. Bu işlem hastalıklı kalbin vücuttan tamamen çıkarılarak yerine total yapay kalp cihazının yerleştirilmesi ile gerçekleştirilir.

Türkiye Dahil, Hiçbir Ülkede Kalp Nakli Şansı Bulunmayan KKTC Vatandaşı Son Dönem Kalp Yetmezliği Hastaları, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yeniboğaziçi Kalp Nakil Merkezi’nde, Kalp Nakli Olabilmektedir.
İnsan hücre, doku ve organ nakli ile ilgili kuralları düzenleyen yasa uyarınca rushatlandırılan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yeniboğaziçi Kalp Nakil Merkezi’nde, uluslararası standartların tümü sağlanmıştır. Uygun donör bulunması halinde son dönem kalp yetmezliği olan hastaların kalp nakilleri gerçekleştirilebilmektedir.

Hizmete girdiği 20 Temmuz 2010 tarihinden itibaren, nitelikli sağlık hizmetlerini, hiçbir ödün vermeksizin, uluslararası standartlarda, multidisipliner bir yaklaşım anlayışı ile sunmaya devam eden Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yeniboğaziçi’nde, kalp nakline ilişkin süreçler uluslararası standartlara ve KKTC Organ Nakli Yasasına uygun olarak yürütülmektedir.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yeniboğaziçi KKTC’de kalp nakli konusunda rushatlandırılan ilk ve tek özel hastanedir. Kalp hastalıklarının tanı ve tedavisinde KKTC’nin önde gelen referans merkezlerinden biri olan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yeniboğaziçi, doku ve organ nakli konusunda geniş ve deneyimli bir ekibe sahiptir. Kalp yetmezliğinin tanı ve tedavisi konusunda multidisipliner bir yaklaşım benimsenmiştir.

Kalp nakil cerrahları ve kardiyologları, göğüs hastalıkları, psikiyatri, patalog, anestezi, enfeksiyon hastalıkları ve yoğun bakım uzmanları ile organ nakli hemşireleri, fizyoterapistler ve diyetisyenlerin yer aldığı kalp nakil ekibi, hayata yeniden başlayacak hastalara gerekli desteği sunmak için çalışmaktadır.

Kalp Nakil Merkezi ekibinin biraraya geldiği konseylerde değerlendirilen ve kalp nakline uygun bulunan hastalar, kalp nakli bekleme listesine alınmakta, bekleme listeleri ise periyodlar halinde KKTC Sağlık Bakanlığı Koordinasyon Kurulu’na bildirilmektedir. KKTC Sağlık Bakanlığı Koordinasyon Kurulu’na bildirilen tüm hastalar aynı zamanda ulusal veri tabanına da işlenmektedir.

Açılış Saatleri
Pazartesi - Cuma8:00 - 17:00
CumartesiKapalı
PazarKapalı

+90 (392) 444 4 535

Lokasyon