Kalça Ağrısı

Kalça ağrısı birçok insanın karşı karşıya kalabildiği bir rahatsızlıktır. Kalça vücuttaki en büyük ekleme sahip bölgedir ve hemen hemen her harekette kullanılır. Kemikler arasında eklemi korumak için yastık etkisi yapan ve sürtünmeyi engelleyen bir kıkırdak tabakası vardır.

Kalça ağrsının tam olarak nerede olduğunun belirlenmesi ağrının kaynağı hakkında yardımcı olabilir. Kalça bölgesindeki ağrılar kalça ekleminin kendisine ait hastalıklara bağlı olabileceği gibi kalça etrafı kas, tendon, bursa gibi yumuşak doku patolojilerine de bağlı olabilir. Yine kalça dışında bel veya diz eklemi bölgelerinden yansıyan ağrılar da kalçada hissedilebilir.

Kalça eklemi dayanıklı mekanizmasına rağmen çok çeşitli hareketlere, gerilmelere ve kilolara maruz kalmasından dolayı kolaylıkla incinebilir. Bu genellikle sakatlanma, yıpranma ve aşınma sonucu oluşur.

Kalça ağrısı hastalığın türüne göre farklı bölgelerde hissedilebilir. Ağrı kalçanın önünde, arkasında, kasıkta, dış tarafında hissedilebilir. Bazen dize kadar yayılan ağrılar olabilir.

Kalça ağrısına neden olabilecek bazı hastalıklar belli yaş gruplarında daha sık görülür. Bu yüzden tanı koyarken hastanın yaşının göz önünde bulundurulması gerekir.

Bebeklik ve çocukluk döneminde gelişimsel kalça bozuklukları, kalçanın mikrobik hastalıkları, iltihaplı eklem romatizmaları, kalça ekleminde kaymalar görülebilir.

Gençlerde ve orta yaşlı bireylerde özellikle dinlenme sonrası artan, gece hissedilen, tutukluk hissi ile seyreden kalça ağrılarında iltihaplı eklem romatizmaları akla gelmelidir.

İleri yaşlarda kalça kireçlenmesi, travma ile ilişki olabilen kalça kırıkları akılda tutulmalıdır.

Kalça çevresindeki yumuşak dokulardan kaynaklanan bursitler, tendinitler, kas zorlanmaları herhangi bir yaşta ağrının kaynağı olabilir.

Nadiren kalça eklemini etkileyen kötü huylu hastalıklar görülebilir. Ayrıca kalça ağrısı olan bireylerde ağrı kaynağı olarak bel fıtıkları, iç organ sorunları da akılda tutulmalıdır.

Kalça bölgesinde en sık ağrıya neden olan olayları aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz.

 1. Artritler(romatizmal hastalıklar) İltihaplı veya dejeneratif (kireçlenmeye bağlı) eklem hastalıkları kalçaları tutarak burada ağrı ve hareket kısıtlılığı yaratabilir. Hastalarda ağrı, tutukluk, eklem hareketlerinde kısıtlılık gelişebilir.
 2. Kalça kırıkları: Özellikle yaşlılarda kemikte kırılganlığın arttığı durumlarda düşmeler sonrası kalça kırıkları gelişebilir. Kalça ağrısı yanında hareket kısıtlılığı da mevcuttur.
 3. Bursitler: Kas ve tendonları koruyan içi sıvı dolu yastıkçıların zorlanması, aşırı kullanımı sonucu inflamasyon gelişebilir ve kalça ağrısına yol açabilir. Kalça yan tarafında çıkıntılı kemik üzerindeki bursanın inflamasyonu ile kalça ağrısı ortaya çıkar ve özellikle merdiven inip çıkarken belirginleşebilir.
 4. Tendinitler: Kemik ve kasları birbirine bağlayan kalın yapılar olan tendonlarda da aşırı kullanım sonucu veya travma ile inflamasyon gelişebilir. Kalçada ağrı ile sonuçlanır.
 5. Kaslarda strain: Kaslarda zorlanma veya travma sonucu kalça ağrısı ve spazm gelişebilir.
 6. Kanserler: Kalça kemiğinin kendisine ait veya metastazlar şeklinde tutulum da kalça ağrısına yol açar. Ağrı özellikle geceleri belirgin olabilir veya kırıklara yol açabilir.
 7. Avasküler nekroz: Kalça kemiğinin kan akımının bozulmasına bağlı olarak kemik hücrelerinde ölüm sonucu kalça ağrıları gelişebilir. Doğuştan kalça çıkığı veya uzun süreli kortizon kullanımı gibi çok farklı nedenlere bağlı gelişen bu durum kalçada ağrı yapar.
 8. Enfeksiyonlar: Kalça eklemi veya etrafındaki yumuşak dokuların enfeksiyon ajanları ile istila edilmesi de kalça ağrıları ve beraberinde ateş, beyaz küre sayısında artma gibi bulgularla beraber olabilir.
 9. Yansıyan ağrılar: Bel veya diz problemleri dışında pelvik bölgede yer alan organların patolojileri de kalçaya yayılabilir. Kalça ağrısı olan hastalarda bel diz muayeneleri de detaylı yapılmalı ve üriner sistem ile üreme organları da hastalıklar açısından detaylı sorgulanmalıdır.
 10. Doğumsal bozukluklar: Doğuştan kalça çıkığı, kalçada yapısal deformiteler de ilerleyen zamanlarda kalça ağrılarına yol açabilir.
 11. Damar ve sinir patolojileri: Kalça eklemine yakın geçen damar veya sinirlerin tuzaklanması veya vasküler patolojilere bağlı hematomlar da kalça bölgesinde ağrıya neden olabilir.