Kabızlık (Konstipasyon)

Kabızlık (Konstipasyon veya Peklik olarakta adlandırılır), bağırsak hareketlerinin normale göre azalması anlamına gelir. Aslında kabızlık bir hastalık değil, birçok duruma bağlı olarak görülebilen bir belirtidir.

Bağırsak fonksiyonu, normal olarak bireyden bireye farklılık gösterir. Bir kişi için günde 3 defa dışkılama normal iken başka birisi için haftada 3 defa dışkılama normal sayılabilir. Dışkılama konusunda her insanın kendine göre bir düzeni vardır. Örneğin üç günde bir dışkılama ile günde üç kere dışkılama arası normal kabul edilir. Bu nedenle örnekle açıklamak gerekirse, seneler boyu günde iki kez dışkılamış bir insan birdenbire iki günde bir dışkılamaya başlarsa, iki günde bir dışkılama sıklığı normal aralıkta olmasına rağmen önemli bir sorunun göstergesi olarak kabul edilebilmektedir.

Bazı insanlar kabızlığın anlamını dışkılama güçlüğü veya sert dışkı diye kabul ederler. Bu yanlış bir inanıştır.

Kabızlık (konstipasyon – peklik) tüm dünyada oldukça yaygın olarak görülen bir durumdur. Konstipasyon tanımında objektif kriterlerin belirlenmesinde güçlükler vardır ve uluslararası toplantılarda belirli kriterler (Roma kriterleri) belirlenmiştir. Aşağıda yazılı kriterlerden en az iki tanesinin veya daha fazlasının, bir yıl içinde en az 12 hafta devam etmesi (ardışık olması gerekmez) halinde durumun, kabızlık rahatsızlığı olarak kabul edilmesi kararlaştırılmıştır.

 • Dışkılama Sırasında Ikınma
  Tüm dışkılamaların %25 den fazlasında ıkınma ihtiyacı duyulması
 • Parça Parça veya Sert Dışkı Yapma
  Tüm dışkılamaların %25 den fazlasında parça parça veya sert dışkı yapma
 • Tam Boşalamama Hissi
  Tüm dışkılamaların %25 den fazlasında parça tam boşalamama hissi olması
 • Dışkılama Sırasında Tıkanma (Engellenme) Hissi
  Tüm dışkılamaların %25 den fazlasında dışkılama sırasında tıkanma (engellenme) hissi
 • Dışkılama Sırasında Destek Olma
  Tüm dışkılamaların %25 den fazlasında dışkılama sırasında parmakla veya elle pelvik tabana destek olma
 • Haftada 2 ya da Daha Az Dışkılama
  Gerçekten kabızlığı olan hastalarda iki temel sebep vardır. Bunlardan birisi dışkı kıvamının aşırı sert oluşu diğeri de dışkının makattan dışarı atılmasındaki güçlüktür. İlk sebebe bağlı kabızlıkların çoğu Gastroenteroloji bölümünde takip ve tedavi edilirken ikinci gruptakilerin çoğu Kolorektal Cerrahinin müdahale ve tedavisine gereksinim duymaktadırlar.