İdrar Kaçırma (Üriner İnkontinans)

Üriner inkontinans, istemsiz idrar kaçırma, mesane kontrolünün kaybolarak istem dışı damlalar halinde veya daha yoğun olarak idrarın kaçmasıdır. Kadınlarda daha sık görülen bir sağlık problemidir.

Şiddeti değişkenlik göstermekle beraber, öksürme, gülme yada karın içi basınç arttığında damla damla idrar kaçırma (stres inkontinans) olabileceği gibi, aniden idrar yapma hissi ile tuvalete yetişememe ve idrar kaçırma (sıkışma tipi  inkontinans) şeklinde ortaya çıkabilir.Bazen her iki tip idrar kaçırma kombine olabilir (mixt tip inkontinans).

Eğer üriner inkontinansın derecesi günlük yaşamı ve yaşam kalitesini etkiliyorsa mutlaka doktora başvurulması gerekir.

Çoğu hastada, basit yaşam tarzı değişiklikleri ve basit medikal tedavilerle ciddi sonuçlar alınabilir ve inkontinans tedavi edilebilir.

İdrar Kaçırma Sebepleri Nelerdir?
Mesane enfeksiyonları (sistit), vajen enfeksiyonları, mesane taşları, tümörleri, özellikle erkeklerde görülen prostat büyümesi gibi nedenlerle mesane çıkışı tıkanıklıkları aşırı aktif mesaneye ve idrar kaçırmaya sebep olabilir. Gene kadınlarda devamlı idrar kaçırmaya sebep olabilecek nedenler arasında mesane-vajen arasında ya da böbrek-mesane arasındaki idrar yolu (üreter)-vajen arasında oluşacak iştirakler (fistüller) sayılabilir.

Taşma Tipi İdrar Kaçırmada sinirlerin hasarına yol açabilecek nedenler arasında diabet, alkolizm sayılabilir.
Kız çocuklarında bazen nadiren böbrekten gelen idrar yolunun mesane yerine başka yere açılması (ektopik üreter) devamlı idrar kaçmasına sebep olabilir. Böyle çocuklar normal tuvalete gitmekle birlikte arada devamlı idrar kaçırırlar. Çocuklarda gece (nokturnal) veya gündüz (diürnal) idrar kaçırmalarına enürezis denir. Omurilikte sıkışma çocuklarda sinirsel nedenli idrar kaçırmalara ve fonksiyon bozukluklarına yol açabilir; kabızlık enfeksiyona ve idrar kaçırmaya zemin hazırlayabilir.

Her iki cinste çeşitli ameliyatlar idrar kaçırmaya yol açabilirler. Erkeklerde prostatın özellikle kanserine yönelik ameliyatlar, diğer prostat ve mesane boynu ameliyatları, mesane ve sfinkter çevresindeki ameliyatlar, kadınlarda sfinkter yetmezliğine neden olabilecek ameliyatlar, fistül oluşumu bu gibi nedenler arasında sayılabilir.

İlaçlar da inkontinansa sebep olabilir veya kolaylaştırabilir: Bunlar arasında adele gevşeten ilaçlar, tansiyon düşürücü ilaçlar, idrar söktürücüler, sakinleştiriciler, depresyona karşı ilaçlar, alerji ilaçları, gibi ilaçlar yer alır.