Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Yakın Doğu Üniversitesi Yeniboğaziçi Hastanesi Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda şizofreni, bipolar bozukluk (manik depresyon), depresyon, panik bozukluğu, yaygın anksiyete bozukluğu, obsesif – kompulsif bozukluk, sosyal fobi, özgül fobi, travma sonrası stres bozukluğu, somatoform bozukluklar, dissosiyatif bozukluklar, Alzheimer ve diğer tür demanslar, internet ve kumar bağımlılığı, uyku bozuklukları, anoreksiya ve bulimiya gibi yeme bozuklukları, cinsel işlev bozuklukları ve başta sınırda (borderline) kişilik bozukluğu olmak üzere kişilik bozuklukları gibi durumların ayakta tanı ve tedavileri yapılmaktadır.

Psikometri Laboratuvarı
Uygulanan tedavilerin öncesinde ve tedavi sırasında hastalara, MMPI (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri), Beier Cümle Tamamlama Testi, TAT (Tematik Algı Testi) Mini Mental Test, SCID-I (DSM Eksen I Bozuklukları için Yapılandırılmış Klinik Görüşme) ve başka birçok klinik ölçek uygulanarak doğru tanı konması konusunda duyarlı davranılmaktadır.

Aile terapisi, ilişki ve evlilik terapisi, cinsel işlev bozuklukları terapisi, bağımlılık (alkol ve diğer madde) terapisi sunulan hizmetler arasındadır. Sigara, alkol, esrar (marihuana, haşhaş, ”ot”), kokain, eroin, uçucu madde (Bali vb.), ekstazi, bonzai, benzodiazepin türevi ilaçlar gibi bağımlılık yapan uyuşturucu ya da uyarıcı maddelerden hastanede arındırma tedavisinden sonra, ayakta izlemde, bireysel ve grup terapileri sürdürülmektedir.

Elektrokonvulzif Tedavi (EKT)
EKT birçok psikiyatrik belirtinin, diğer tedavi şekilleri olan ilaç ve terapi yöntemlerine kıyasla, hızlı bir şekilde düzelmesini sağlayan güvenli ve çok etkili bir tedavi yöntemidir. En sık olarak ilaç tedavisine yanıt vermeyen ya da ağır yan etkiler nedeniyle ilaç kullanamayan, intihar riski bulunan depresyon vakaları ile halüsinasyon ve hezeyanları ağırlaşmış psikotik durumlarda kullanılır. İstatistiki olarak, EKT uygulanan hastaların % 80’i tedaviden fayda görmektedir.

Sigara Bıraktırma Merkezi ( IQS )
6 ay süreli IQS programı, patentli R.I.S.E. (Refletion Instrument Scanning Electropluse) cihazıyla yapılan uygulama yanında, kişiye özel destek, takip ve özel danışmanlık hizmeti içeren güvenilir bir tedavi şeklidir. R.I.S.E cihazıyla bağımlının her iki kulağındaki belirli “refleks” noktaları çok düşük gerilimli elektrik akımıyla uyarılarak beta-endorfinler salgılatılmaktadır. Vücudumuzun doğal ağrı kesicisi olan beta-endorfinler sayesinde sigarayı bırakan kişi nikotin yoksunluğu sıkıntısıyla ve nikotin isteğiyle kolayca baş edebilmektedir. IQS uygulama yöntemi üç aşamadan oluşmaktadır:

  1. Psikolojik Görüşme
  2. R.I.S.E. Cihazı ile POD adı verilen bir tabanca yardımıyla bağımlının her iki kulağındaki refleks noktaları çok düşük gerilimli elektrik akımıyla uyarılır. Uyarılacak refleks noktaları ve elektropulse’ların şiddeti ve diğer parametreler bilgisayar tarafından belirlenir.
  3. Destek ve Takip: Sigarayı bıraktıktan sonra, günlük hayatınızda karşılaşacağınız olumsuz durumlar sonrasında sigara yakmak yerine çözüm üzerinde düşünmeye başladığınız anda tersine öğrenme süreci tamamlanmış olacaktır. Bu süreçte zorluklarla karşılaştığınızda terapistinizden telefonla veya merkezimize gelerek kişisel yardım alabilirsiniz.
Açılış Saatleri
Pazartesi - Cuma8:00 - 17:00
CumartesiKapalı
PazarKapalı

+90 (392) 444 4 535

Lokasyon

Bölüm Doktorlarımız ve Psikologlarımız