Radyoloji

Radyoloji Anabilim Dalı’nın sahip olduğu teknolojik donanım sayesinde tüm tanısal ve girişimsel radyolojik hizmetler sunulmaktadır. Tamamen dijital teknoloji ile çalışan cihazlardan elde edilen dijital görüntüler, Görüntü Depolama ve İletim Sistemi (PACS) ortamında işlenmekte ve arşivlenmektedir. Bu sayede konvansiyonel görüntüleme yöntemleri ile elde edilen görüntülere göre daha detaylı, inceleme süresi daha kısa, tanıda daha yeterli görüntüler elde edilebilmekte ve bu görüntüler özel cihaz ve PACS iş istasyonlarında, deneyimli uzman doktorlar tarafından değerlendirilmektedir. Günümüzde son teknolojiye sahip bir radyoloji ünitesinde olabilecek tüm olanaklar, kliniğimizde yer almaktadır. Bunlar;

 • Dijital radyografi (DR) sistemi
 • Dijital Floroskopi (CR)
 • Dijital Mamografi
 • Ultrasonografi, Doppler ve 4 Boyutlu Ultrasonografi
 • Çok Kesitli Bilgisayarlı Tomografi (64 detektörlü)
 • Manyetik Rezonans Görüntüleme (1.5Tesla, 16 kanallı)
 • Dijital Anjiografi (DSA)
 • Girişimsel Radyoloji
 • Görüntü Depolama ve İletim Sistemi (PACS)

Dijital Radyografik İncelemeler:
Tüm konvansiyonel grafiler, DR sistemleri ile elde edilmekte, her türlü rutin ve özel direkt grafi incelemeleri (skolyoz, uzunluk ölçümü ve sefalometri v.s.) yapılabilmektedir. Ayrıca hastanede yatan hastalarımıza gerekli görülen durumlarda CR sistemi ile yatağında radyografi hizmeti verilmektedir.

Kullanılan Cihazlar:

 • GE Definium (TM) 6000 Dijital Radiografi Sistemleri
 • Fuji CR Sistemleri (CR-Propect, CR-Capsula)
 • GE TMX+ Mobil Radyografi Cihazı

Dijital Floroskopi İncelemeleri:
Floroskopi altında her türlü gastrointestinal sistem grafileri (Özefagus, mide, duodenum, ince barsak, ve çift kontrast kolon grafileri), ürolojik radyolojik tetkikler (İVP, sistografi), histerosalpingografi (HSG), fistülografi gibi incelemeler yapılabilmektedir.

Kullanılan Cihaz: GE Precision Rxi Version Floroskopi Cihazı.

Dijital Mamografi İncelemeleri:
Meme görüntülemesinde yeni bir teknoloji olan Dijital Mamografi artık meme hastalıklarının tanısında ve meme kanseri taramasında temel tanı yöntemi olmuştur. Klasik mamografiden farklı olarak daha düşük radyasyon dozu ile hassas elektronik algılayıcılar kullanarak dijital ortamda daha kaliteli görüntüler elde edilir. Daha sonra bu görüntüler yüksek çözünürlüklü özel monitörlere sahip iş istasyonlarında incelenir. Büyütme, ölçüm ve kullanılan X-ışının dozuna bağlı olmadan kontrast ayarı gibi görüntü işleme uygulamaları yapılabilir.

Dijital Mamografinin üstünlükleri:

 • İnceleme süresi kısadır. Çekimden hemen sonra görüntüler elde edilir ve görüntülerin yeterliliği konusunda bilgi sahibi olunur.
 • Radyasyon dozu klasik mamografiden çok daha düşüktür.
 • Kontrast çözünürlüğü normal mamografiye göre daha yüksektir. Mikrokalsifikasyon ve küçük lezyonlar daha kolay ayırt edilebilir. Bu, özellikle yoğun ve fibrokistik meme dokusunun değerlendirilmesini kolaylaştırmaktadır.
 • Görüntüler dijital ortamda arşivlenmekte ve dijital olarak aktarılabilmektedir.

Kullanılan Cihaz: GE Senographe Essential Tarama Sistemi.

Ultrasonografi ve Doppler Ultrasonografi İncelemeleri:
Gelişmiş ultrasonografi cihazlarının sahip olduğu yüksek çözünürlük ve görüntü kalitesinin mükemmeliyeti, tanısal kolaylık sağlamaktadır. Son teknoloji ultrasonografi cihazlarımızla, özel olarak hazırlanmış odalarda hizmet verilmektedir. Bölümümüzde tüm ultrasonografik incelemeler ve ultrasonografi eşliğindeki girişimsel işlemler uygulanmaktadır. Özellikle gebelik US incelemeleri ve renkli 4 boyutlu görüntüleme yapılabilmektedir.

Kullanılan Cihazlar:

 • GE Logiq P6 Pro Ultrasonografi ve Doppler Ultrasonografi Cihazı
 • GE Logiq P9 Pro Ultrasonografi ve Doppler Ultrasonografi Cihazı
 • GE Voluson 730 Pro Ultrasonografi ve Doppler Ultrasonografi Cihazı
 • GE Logiq P6 Pro Portable Ultrasonografi ve Doppler Ultrasonografi Cihazı

Çok Kesitli Bilgisayarlı Tomografi (ÇKBT) İncelemeleri:
64 kesitli “Çok Detektörlü BT” cihazı sayesinde, daha hızlı ve daha yüksek çözünürlüklü çekimler yapılmaktadır. Her bölge için yeterli ve özel çekim programlarla donatılmış bu cihazla yapılabilen incelemeler;

 • Tüm vücut bölgeleri için konvansiyonel incelemeler
 • 3 boyutlu görüntüleme
 • BT-Anjiografi (Serebral, karotis, aortografi, periferik anjiografiler) incelemeleri
 • Koroner BT-Anjiografi ve Kalsiyum skorlama
 • Tüm vücut tarama (travma paneli)
 • Acil servise göğüs ağrısı nedeni ile müracaat eden hastalarda nedene yönelik (Aort diseksiyonu, pulmoner emboli, pnömoni v.s.) araştırma gibi işlemler hızla ve başarıyla gerçekleştirilmektedir.

Kullanılan Cihaz: GE Discovery CT750 HD 64 kesitli BT Cihazı.

Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG)
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, 2015 yılı içerisinde upgrade edilmiş MRG sistemi ile görüntüleme hizmetini, en son teknolojik gelişme ve güncellemeleri içeren 16 kanallı 1.5 Tesla GE Signa HDxt cihazı ile sunmaktadır. Her bölge için yeterli ve özel sargı ve programlarla donatılmış bu cihazla yapılabilen incelemeler;

 • Beyin, göz, iç kulak ve kulak yapıları, hipofiz, çene eklemi, beyin atardamar ve toplardamar sistemleri gibi baş bölgesine yönelik incelemeler
 • Kontrastlı (DSC ve DCE) ve kontrastsız (ASL) perfüzyon MRG incelemeleri
 • Difüzyon ve difüzyon tensör görüntüleme
 • Fonksiyonel beyin MR incelemeleri
 • MR-Spektroskopi incelemeleri
 • Beyin omurilik sıvısı (BOS) akım çalışması
 • Boyun yapısı, gırtlak, yutak, tükrük bezleri, dil ve çevre yapı incelemeleri
 • Akciğerler, kalp ve kalple ilişkili büyük damarların incelemeleri
 • Morfolojik ve fonksiyonel kardiak (kalp) görüntüleme, Koroner MR-Anjiografi ve Kardiak perfüzyon incelemesi
 • Tüm vücut bölgeleri için kontrastlı ve kontrastsız MR anjiografi incelemeleri
 • Boyun, sırt ve bel bölgesi omurga ve MR myelografi incelemeleri
 • Omuz, kol, dirsek, el bileği, el, kalça, uyluk, diz, bacak, ayak bileği ve ayak gibi uzuvların ve eklemlerin morfolojik ve kinematik incelemeleri
 • Karın içi organlar, alt karın bölge (pelvik bölge) incelemeleri
 • Dinamik doku (karaciğer, meme, böbrek, tümör) MRG incelemeleri
 • Kranium dışı ve abdominal diffüzyon uygulamaları
 • MRCP (Safra kesesi, safra yollarının MR ile ayrıntılı ve ileri görüntüleme tekniği) incelemesi
 • MR-Pyelografi (MR-Ürografi) incelemesi

Kullanılan Cihaz: GE Signa HDxt1.5 Tesla (16 Kanallı) MR cihazı.

Dijital Anjiografi
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde, 2015 yılında upgrade edilmiş monoplan Dijital Anjiografi (DSA) cihazı ile damarsal ve nörovasküler girişimsel radyoloji uygulamaları en son standartlara göre yapılmaktadır. Nöro-girişimsel işlemlerde 3D rotasyonel değerlendirme yanında periferik damarların değerlendirilmesinde kontrast madde takip “bolus-chase” yöntemi ile tek kontrast veriminde her iki bacak atar ve toplar damarları aynı anda, tüm trasesi boyunca görüntülenebilmektedir.

Nöroinvaziv girişimlerden;

 • Her tür serebrovasküler anjiografi incelemeleri
 • Karotis darlıklarına stent yerleştirilerek darlığın giderilmesi
 • Stroke müdahalesi ile pıhtı ve tıkalı atardamarın açılması
 • Endovasküler yolla anevrizma tedavisi uygulanmaktadır

Vasküler işlemlerden;

 • Her türlü arteriovenöz anjiografik incelemeleri
 • İliak ve periferal arterlere müdahale ile darlıkların giderilmesi ve tıkalı damarın açılması
 • Santral venöz yolla port ve kalıcı diyaliz kateteri takılması
 • Renal arteriovenöz fistül embolizasyonu uygulanmaktadır.

Perkütan yolla;

 • Safra yollarına müdahale ile denaj kateteri yerleştirilmesi ve gereği halinde stent takılması,
 • Renal girişimle nefrostomi kateteri yerleştirilmesi uygulanmaktadır.

Kullanılan Cihaz: GE 3100 Innova Anjiografi Cihazı

Girişimsel Radyoloji
Girişimsel radyoloji işlemleri genel olarak üç bölüme ayrılmakta olup sırasıyla vasküler, vasküler olmayan ve nörovasküler işlemlerden oluşmaktadır.

Vasküler olmayan girişimler peruktan yolla (ciltten girilerek) yapılan girişimleri içermekte olup, bu uygulamalar Ultrasonografi veya Bilgisayarlı Tomografi kılavuzluğunda gerçekleştirilmektedir. Bu amaçla en sık yapılanlar, ince veya kalın iğne kitle biyopsileri ile perkütan drenaj işlemleridir. Bunlara ek olarak böbrek kanallarında genişleme durumlarında böbreğin rahatlatılmasına yönelik nefrostomi işlemleri, safra yollarının tümör veya darlıklarında ise safra kanallarının rahatlatılması yanında stent uygulaması da yapılabilmektedir. Perkütan yolla yapılan diğer bir işlem ise perkütan venöz lazer uygulaması ile varis ve toplardamar yetmezliklerinin ameliyatsız olarak tedavi edilmesidir.

Vasküler girişimler ise anjiografi cihazı kılavuzluğunda ağırlıklı olarak atardamarlara yönelik darlık veya tıkanıklıkları açma işlemleridir. Aynı şekilde böbrek veya bağırsaklara giden vasküler yapılarda daralma veya ani tıkanma durumlarında da anjioplasti (damarın açılması) ve stent yerleştirilmesi ile tedavi yapılmaktadır. Toplardamar sistemine girişimle yapılan uygulamaların en sıkları ise santral Port veya diyaliz hastalarına kalıcı tünelli kateter yerleştirilmesidir. Böylece diyaliz hastaları rahatlıkla diyalize girebilmekte, kanser hastaları ise kemoterapilerini alabilmektedir.

Hastanemizde yapılan Nörovasküler girişimler arasında ise; beyin ve damar sistemi anjiografileri, karotis darlığı olan hastalara stent takılması, inme yani felç yakınması ile erken dönemde başvuran hastaların tedavisi ve anevrizmaya bağlı beyin kanaması gelişen hastaların tedavisi uygulamalar sayılabilir.

Kullanılan Cihazlar:

 • GE 3100 Innova Anjiografi Cihazı
 • GE Discovery CT750 HD 64 kesitli BT cihazı
 • GE Logiq P6 Pro Ultrasonografi ve Doppler Ultrasonografi cihazı
 • GE Logiq P9 Pro Ultrasonografi ve Doppler Ultrasonografi cihazı

Görüntü Depolama ve İletim Sistemi (PACS)
PACS (Picture Archiving and Communication System) temel olarak farklı tıbbi cihazlardan elde edilen görüntüleri toplayan, birleştiren, depolayan ve gerektiğinde işlenip, raporlanmasını sağlayan web tabanlı bir program çözümüdür. Bu sayede aynı kişinin farklı cihazlarda ve zamanlarda yapılan çekimleri aynı ortam içinde depolanarak, gerektiğinde bunlara en kolay ve hızlı şekilde ulaşılmasını, eski ve yeni görüntüler arasında karşılaştırma yapılmasını, gerektiğinde dış merkezlerde çekilen başka görüntülerin sisteme eklenebilmesini ve YDÜ Hastanesi ile bağlı diğer dispanser ve sağlık kuruluşları arasında bu görüntülerin web ortamında paylaşılmasına olanak sağlar.

PACS’ın bu temel getirileri yanında, YDÜ Hastanesine kurulan sistem içerisinde Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından onaylanmış birçok görüntüleme uygulaması bulunmakta ve bir bulut sistemi üzerinden her ortamda rahatça kullanılabilmektedir. Bu sistemde yapılan başlıca işlemler;

 • Günlük değerlendirme sırasında kullandığımız temel uygulamalar
 • Dinamik ilaçlı görüntülerin işlenebildiği 4D programı,
 • Farklı cihazlara (BT, MRG, PET/BT) ait görüntülerin birbiri üzerine bindirilerek birleştirilmesini sağlayan füzyon programı,
 • Görüntülerin sadece iki değil aynı zamanda üç boyutlu olarak karşılaştırılmasını sağlayan 3 boyutlu karşılaştırma programı,
 • Diş çekimlerinin değerlendirilmesini sağlayan Dental program
 • Sanal endoskopi işleme programı
 • Radyolojik ve PET görüntüleme yöntemleri için tanımlanmış ve tümör takibinde kullanılan RECIST ve PERCIST programları
 • Özellikle sistemde oluşturulan 3 boyutlu görüntüler daha sonrasında sanal ameliyat planlaması veya 3 boyutlu modelleme gibi işlemlerde kullanılabilmektedir.

Kullanılan Cihaz: FUJİ PACS sistemi

Açılış Saatleri
Pazartesi - Cuma8:00 - 17:00
CumartesiKapalı
PazarKapalı

+90 (392) 444 0 535

Lokasyon