Kimler Obezite Cerrahisi Olabilir?

Obezite Ameliyatının Kriterleri

  • 40’ın üzerinde Vücut Kitle İndeksi’ne sahip olunması
  • 35’in üzerindeki Vücut Kitle İndeksi’ne bazı kronik hastalıklar eşlik etmesi
  • En az 5 yıldan beri obezite ile mücadele edilmesi
  • En az 1 yıl süren diyet ve ilaç tedavisine rağmen yeterli kilo verilememiş olması
  • Başka hormonal sorunlar taşınmaması
  • Alkol ve madde bağımlılığı bulunmaması
  • Operasyon öncesi ve sonrası obezite ekibiyle eşgüdümlü çalışılması

Hastanemizde obezite cerrahisi için gerçekleştirilen ilk muayene ve bilgilendirme ücretsiz olarak sunulmakta, muayene ve tetkikler sonrasında hastalara, uygun işlem ve izlenecek yöntem konusunda bilgilendirme yapılmaktadır.

Obezite cerrahisinde gerek hasta gerek bariatrik ekip açısından temel amaç, kısa sürede çok kilo vermek değil, uzun dönemde sağlıklı bir şekilde kilo vermek ve bunun sürekliliğini sağlamaktır