Kalp ve Damar Cerrahisi

10 yataklı servis, 4 yataklı yoğun bakım, 4 yataklı ileri yoğun bakım üniteleri ve 2 adet tam teşekküllü ameliyathane salonu ile dünya standartarında hizmet vermektedir. 2010 yılından günümüze kadar, 600 civarında açık kalp ve 500 kadar periferik vakanın yapıldığı Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, dünya ortalamalarının altında bir mortaliteye (ölüm oranı) sahiptir.

Açıldığı günden itibaren kliniğimiz, adada ilklere imza atmış olup, ilk yapay kalp uygulaması, küçük kesi ile yapılan kapak ameliyatları, doğumsal kalp ameliyatları ve açık olarak yapılan büyük anevrizma ameliyatları başarıyla uygulanmıştır.

Kliniğimiz kuruluşundan bu yana gerçekleştirilen komplike operasyonlar ile ülkemizde birçok ilklere imza atmış olup, dünyanın saygın kalp ve damar cerrahisi klinikleri ile yarışır konumdadır.

Anabilim Dalımızda gerçekleştirilen ameliyatlar aşağıdaki gibidir;

 • Koroner Arter Baypas Cerrahisi; çalışan kalpte veya kalp – akciğer makinesi kullanarak uygulanan baypas ameliyatları
 • Aort Kapak Hastalıkları Cerrahisi; yaşa uygun olarak seçilen yöntemle hem mekanik hem de biyoprotez kapak değişimi ameliyatları
 • Mitral Kapak Hastalıkları Cerrahisi; sahip olduğumuz cerrahi deneyim ile yapılan mitral kapak tamir ameliyatları veya kapak değişim ameliyatları
 • Erişkin Konjenital Kalp Hastalıkları Cerrahisi; küçük kesiden veya normal kesi ile yapılan doğumsal kalp anomalileri hastalıkları cerrahisi
 • Aort Anevrizma Cerrahisi; kalp – akciğer makinesi kullanılarak ya da endovasküler stent tekniği ile yapılan anevrizma (baloncuk) operasyonları
 • Aort Diseksiyonu Cerrahisi
 • Kalp Yetmezliği Cerrahisi ve Ventrikül Destek Cihazı Uygulamaları; ileri dönem kalp yetmezliği olan hastalarda ventrikül destek cihazı (yapay kalp cihazları) operasyonları
 • Karotis Arter Cerrahisi; şah damarı tıkanıklıklarına yönelik ameliyatlar Varis Cerrahisi; her türlü varis tedavisi
 • Periferik Arter Hastalıkları Cerrahisi; özellikle bacak damarlarında olan tıkanıklıklar nedeniyle, normal aktivitelerini gerçekleştiremeyen hastalara stent tedavisi ve ameliyat uygulamaları
 • Kronik Böbrek Hastalarına Yönelik Fistül Operasyonları; diyaliz ihtiyacı olan böbrek hastalarına yönelik hemodiyaliz kateteri ve fistül operasyonları

Konvansiyonel yöntemler yanında kliniğimizde tüm dünyada kabul gören güncel yöntemler de uygulanmaktadır. Bunların bazılarına aşağıda yer verilmiştir.

 • Minimal İnvaziv (küçük kesi yöntemi) Yöntem ile Kapak Tamiri Operasyonları; dünyada sayılı merkezlerde uygulanmakta olan küçük kesi ile kapak ameliyatları
 • Minimal İnvaziv (küçük kesi yöntemi) Yöntem ile Baypas Cerrahisi; hastalığının derecesine göre uygun hastalara küçük kesi ile baypas ameliyatları
 • Aort Anevrizmalarının Endovasküler Stent ile Tedavisi; Özellikle açık cerrahisi çok yüksek olan anevrizma (baloncuk = damar genişlemesi) hastalarında endovasküler, küçük bir kesiden girilerek yapılan stent tedavisi ile anevrizma (baloncuk) ameliyatı
 • Radyofrekans ve Lazer Yöntemleriyle Varis Tedavisi; tüm varis tedavilerinin uygulandığı kliniğimizde lazer ve radyofrekans ablasyon teknikleri ile güncel tedaviler

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yeniboğaziçi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği olarak;

Vizyonumuz; tüm kalp ve damar hastalıklarının başarılı bir şekilde tedavi edildiği, dünyanın saygın klinikleri arasında yer almak.

Misyonumuz; dünya çapında yapılan tüm yenilikleri yakından takip ederek, hastanemizde uygulayabilmek için gerekli olan donanımı sağlamak, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek her geçen gün kendini yenileyen bir klinik olmak.

Açılış Saatleri
Pazartesi - Cuma8:00 - 17:00
CumartesiKapalı
PazarKapalı

+90 (392) 444 4 535

Lokasyon

Bölüm Doktorlarımız