Yorgunluk

Yorgunluk; yaşam aktivitelerini yerine getirmede yeterli enerjiyi bulamama olarak tanımlanabilir.

Uyku bozukluğu, beslenme yetersizliği, kansızlık, tiroid hastalıkları (tiroidin az veya çok çalışması) akciğer hastalıkları, ilaçlar, kalp hastalıkları, vitamin eksiklikleri, şeker hastalığı, romatizma hastalıkları, kanser ve depresyon gibi birçok nedene bağlı olarak ortaya çıkabilir.  Altı aydan uzun sürmesi halinde kronik yorgunluktan bahsedilir.

Yorgunluk, psikolojik nedenlere bağlı olabilir ancak psikolojik nedenlidir demeden önce mutlaka detaylı muayene ve altta yatan bir sorun olup olmadığının araştırılması önerilir.

Kronik Yorgunluk Sendromu
Kronik yorgunluk sendromu (KYS), en az 6 ay süren ve organik veya ciddi psikiyatrik hastalık gibi bir neden olmaksızın gelişen bir yorgunlukla birlikte kas iskelet ağrısı, uyku bozukluğu, konsantrasyonda bozulma ve baş ağrısının eşlik ettiği, kronik, sakatlayıcı ve tedavisi zor bir hastalıktır. Yorgunluk hastanın bireysel, sosyal, mesleki, eğitimsel ve ruhsal fonksiyonlarını sınırlandırırken, zengin klinik bulgularla birliktelik göstermektedir.

Hastalığın en önemli belirtisi yeni veya bilinen bir zamanda başlayan, devam eden bir fiziksel aktivite sonucu olmayan, istirahatle hafiflemeyen, iş, eğitim, sosyal ve özel yaşam aktivitelerinde belirgin azalmaya yol açan bir yorgunluğun olmasıdır. Bu belirtilere kısa süreli hafıza ve konsantrasyon kaybı, boğaz ağrısı, lenf bezlerinde hassasiyet (boyun veya koltukaltında gelişen lenfadenopatiler), kas ağrısı, çeşitli eklemlerde iltihap bulgusu olmaksızın sadece ağrı olması, yeni oluşan, şekil değiştiren veya ciddileşen baş ağrısı, uyku bozukluğu, yapılan bir iş sonrası 24 saatten fazla sürede geçen kırıklık eşlik eder.