Kollarda Güçsüzlük

Gündelik hayatta en aktif kullanılan organlardan biri kollardır. Herhangi bir ağırlık taşırken, hareket ederken her an kullanılan kollar dış ortamla temas halinde olduklarından hasara müsaittirler. Azalmış kol gücü nedeni ile kolun hareket ettirilmemesi kolda zayıflık anlamına gelir. Bu durum ya kendiliğinden ya da zamanla yavaş yavaş ilerleyebilir. Koldaki güçsüzlük bir ya da her iki kolda meydana gelebilir ve zayıflıkla ilgili genellikle bazı belirtiler de oluşabilir. Bu belirtiler genellikle kolda ağrı, basit hareketleri bile yapamama ya da gündelik işleri yapmada yetersizlik olarak ortaya çıkabilir.

Kol zayıflığı için en yaygın görülen nedenler yaralanmalardır. Ayrıca kasın az kullanılması ya da belirli kas düzensizliklerinden kaynaklanan kas kaybı, omurgadaki sinirlerin sıkışması ya da buna yapılan baskı ve en son olarak da belirli kalıtsal sorunlar da kollarda güçsüzlüğe neden olabilir. Bunlara ilaveten ciddi ve hayatı tehdit eden inme de vücudun bir tarafında ortaya çıkar ve kolda ani zayıflık, görüş değişiklikleri, bilinç kaybı ve konuşma bozukluğu şeklinde kendini belli eder. Bu kadar ciddi bir sorunun aksine soğuk algınlığı gibi bir durum da kolda güçsüzlüğe yol açabilir.

Omurilikte yapısal değişikliklerin de geliştiği myelopati de kolda güçsüzlüğe neden olabilir. Bu durum kol ve bacaklarda kuvvetsizlik, duyu kayıpları, yürümede güçlük gibi omurilik hasarı bulguları ile kendini gösterir. Servikal dar kanal, kireçlenme durumlarında da kollarda güçsüzlük gelişebilir.