Kifoz (Kamburluk)

Omurgaya arkadan baktığımız zaman omurların birbiri üzerine diziliminden oluşan ve kafa ile leğen kemiğinin tam ortasından geçen bir izdüşümü olan düz bir kolon olduğunu görürüz. İnsan omurgasına yandan bakınca ise böyle bir düz hat olmadığını ve omurların her birinin birbirleri ile bir açı yaparak oluşturduğu fizyolojik birtakım eğrilikler olduğunu görürüz.
Sağlıklı bir omurgaya yandan bakıldığında boyun ve bel bölgesinde çukurluğa, sırt bölgesinde tümsekliğe sahip olduğu görülür. Sırt bölgesindeki eğrilik normalde 20-55 derecedir. İnsanların göğüs, sırt bölgesindeki kifoz kişiler arasında çok geniş bir farklılık gösterir. Bir başka deyişle bazı insanlar daha kambur dururken bazıları daha dik durmaktadırlar. 20 derece kifozu olan bir insanın da, 55 derece kifozu olan bir insanın da kifozları normal sınırlar içinde kabul edilir.

Bu derecenin artması sonucu oluşan kamburluğa ise “Kifoz” denilmektedir. Kifoz, postural yani duruş bozukluğuna bağlı olabileceği gibi yapısal yani omurgayı oluşturan her bir kemik olan omurların yapısındaki problemden de kaynaklanabilmektedir.

Kişinin kamburluk derecesi rahat ayakta durduğu pozisyonda çekilen yan radyografide tespit edilebilir. Kifoz olan kişiler yaygın sırt ağrısı çeker.