Kanser Belirtileri

Kanser belirtilerinin iyi bilinmesi erken teşhis ve başarılı bir tedavi için çok önemlidir. Ancak bu belirtilerin birine veya daha fazlasına sahip olmak kişinin kanser olduğu anlamına da gelmez.

Erken tanı ile doku ve organ kaybı önlenirken hayatta kalma oranı ciddi şekilde artar. Birçok doku ve organda ortaya çıkabilen kanser, birbirinden farklı birçok belirti ile kendini gösterebilir bu nedenle başka hastalıklar ile karıştırılabilir.

Genel olarak kanserin en önemli 10 belirtisi şunlardır:

  1. Açıklanamayan kilo kaybı: Birçok kanserin; özellikle mide, pankreas, yemek borusu (ösefagus) kanseri ve akciğer kanseri gibi; ilk belirtisi açıklanamayan kilo kaybıdır.
  2. Ateş:Kanserde sıklıkla görülür fakat genelde ileri evre kanserler ile birliktedir. Kan kanseri ve lenf bezi tümörlerinde ise başlangıç belirtisi olarak ortaya çıkabilir.
  3. Halsizlik:Kan kanseri veya kansızlığa neden olabilen mide veya kalın bağırsak kanseri gibi kanserlerde erken ortaya çıkabilir. Halsizlik kanserin seyrini tahmin etme konusunda önemli bir bulgudur.
  4. Ağrı:Kemik veya testis tümörlerinde ilk belirti olabilir ama genelde ileri evre kanserlerin bir belirtisidir.
  5. Memede veya vücutta hissedilen kitleler: Özellikle meme, testis, lenf bezi veya yumuşak doku tümörleri cilt altında bir yumru veya şişlik ile hissedilebilir.
  6. Cilt değişiklikleri:Cilt tümörleri haricinde iç organ tümörlerinde de görülebilir. Bazı kanserlerde sarılık, ciltte koyulaşma veya ciltte kızarıklık görülebilir.
  7. Kanama:Olağan dışı kanama birçok kanserde erken veya geç dönemde ortaya çıkabilir. Balgamda kan görülmesi akciğer, dışkıda kan görülmesi kalın bağırsak, idrarda kan görülmesi idrar torbası (mesane), zamansız vajinal kanama ise rahim veya rahim ağzı (serviks) kanserinin belirtisi olabilir.
  8. Dışkılama veya idrar yapma alışkanlığında değişiklik:Uzun süreli kabızlık, ishal veya dışkı boyutunda değişiklik kalın bağırsak kanserinin ilk belirtisi olabilir. İdrar yaparken sancı, idrarda kan görülmesi veya idrar yapma sıklığının değişmesi prostat veya idrar torbası (mesane) kanserinin ilk belirtileri olabilir.
  9. Öksürük ve horlama:İnatçı ve geçmeyen öksürük akciğer kanserinin horlama ise gırtlak (larinks) kanserinin ilk belirtileri olabilir.
  10. Ben ve siğillerdeki değişiklikler: Vücudumuzda yıllardır mevcut olan bir ben veya siğilde şekil, boyut veya renkte yeni ortaya çıkan bir değişiklik durumunda hemen bir doktora müracaat edilmelidir. Zira melanom denilen cilt tümörlerinde erken teşhis ile tedavi şansı artmaktadır.

Farklı türde kanser vakalarında bu belirtilere ek başka belirtilerin de gözlenebileceğini unutmamak gerekir.

Bölgesel hastalık belirtileri:

Hastalanan organlardaki kanser hücreleri tekrar tekrar bölünür ve çoğalırlar: Bundan dolayı bulundukları yerde daha fazla yer kapladıklarından, o bölgede bir daralmaya neden olurlar. Bu daralmadan dolayı semptomlar ortaya çıkar. Solid‎ tümörler ilgili organın sağlıklı dokusunun içine doğru büyüyebilirler. Tümör bu durumda sağlıklı dokuyu sıkıştırıp itekler ve bulunduğu organın normal işlev görmesini etkiler veya işlevini tamamen önler.

Lokal semptomlar örneğin şunlardır:
Hipofiz kanseri için; yüz kızarması, kaslarda ve kemiklerde zayıflama, yüksek kan basıncı, düzensiz kalp atımı, baş ağrısı ve görme kaybı, el ve ayakların aşırı büyümesi (akromegali)

Akciğer kanseri için; balgamında kan görülmesi, nefes darlığının giderek artması, sırtta kürek kemiklerinin arasına, omuzlara yayılan batıcı nitelikte göğüs ağrısı oluşması akciğer kanserini düşündürür. Kişide iştahsızlık, halsizlik, kilo kaybı, gece terlemesi

Rahim ağzı kanseri için; cinsel ilişki sonrası kanama görülmesi karakteristik özellik taşır.

Yutak kanserleri için; boğaz ağrısı, boğazda yabancı cisim hissi, yutma zorluğu ve yutkunma sırasında ağrı, boğazda şişlik, kilo kaybı, öksürük, kulak ağrısı, ses değişikliği, boyunda şişlik, koku alma ve işitme kaybı, çift görme ya da şaşılık, içilen sıvıların burundan gelmesi, boyunda kitle, yüzde uyuşukluk

Beyin tümörleri için; kafa içi basınç artışı, nörolojik bulgular, epileptik nöbetler

Kan kanseri için; anemi, enfeksiyon riskinde artış, trombosit sayısının düşük olmasına bağlı olarak, küçük bir yaralanmadan sonrasında ciltte morarmalar

Mesane kanseri için; idrarda ağrısız ve aralıklı kanama

Böbrek kanserleri için; hipertansiyon, baş ağrısı, potasyum düşüklüğüne bağlı halsizlik, kas güçsüzlüğü ve kramplar, çok su içme ve idrara çıkma

Mide kanseri için; kilo kaybı, karın ağrısı, iştahsızlık, halsizlik, bulantı, kusma, midede şişkinlik hissi

Testis kanseri için, testiste ele gelen ağrısız kitle ve şişlik