Kanlı İdrar Yapma

Normalde bir insanın idrarında gerek gözle görülen, gerekse idrar tahlilinde mikroskopla belirlenen kanama olmaması gerekir. İdrarda kanama, aksi kanıtlanıncaya kadar çok ciddi bir bulgu olarak kabul edilir.

Bu nedenle kanamaya neden olan etkenin tanısı konuncaya kadar, gereken tanı yöntemleri kullanılarak araştırılmalıdır. Çünkü idrardaki kanama çok basit bir enfeksiyondan kaynaklanabileceği gibi üriner sistemde oluşan bir tümörün ilk belirtisi de olabilir.

Kanlı idrar, idrar yollarının herhangi bir bölgesinden kaynaklanabilir. Böbrekler, üst idrar yolları (üreter), mesane (idrar torbası) ve idrar yolu (üretra) kanamanın kaynağını oluşturabilir. Ayrıca erkeklerde prostat hastalıkları nedeniyle de kanlı idrar oluşabilir.

İdrarda kan görülmesine neden olan başlıca hastalıklar;

 • Üriner Taş
 • Glomerülonefrit
 • Piyelonefrit
 • Kanser
 • İyi huylu böbrek tümörleri
 • Polikistik böbrek hastalığı
 • Basit böbrek kisti
 • Böbrek damar hastalıkları
 • Mesane kanseri
 • İyi huylu prostat büyümesi
 • Mesane taşı
 • İnterstisyel sistit
 • Üretrit
 • Kondilom: Penis etrafındaki siğillerin idrar yolu içine girmeleri sonucu oluşur.
 • Prostatit
 • Yaralanma
 • Herhangi bir travma idrar yolunda kanama oluşturur.
 • Bazı durumlarda ağır egzersiz de idrarda kanamaya neden olabilir.