Emme Bozukluğu / Güçlüğü

Bebekte emme bozukluğunun anneden ya da bebekten kaynaklanabilecek birden fazla sebebi olabilir. Emme bozukluğuna neden olabilecek en sık rastlanan nedenleri şu şekilde sıralamak mümkündür:

  • Emzirme pozisyonu ve saatleri: Doğru bir emzirme pozisyonu olmaması ya da emzirme saatlerinin değiştirilmesi bebeğin emme isteğini azaltabilir.
  • Sütün yavaş ya da fazla gelmesi: Yeni doğan bebekler az ve sık emerler. Bunun nedeni mide hacimlerinin küçük olması ve dolayısıyla az miktardaki sütün onları doyurmasıdır. Stres, yorgunluk, hastalık gibi bazı durumlarda sütün azalması sonucu yavaş gelmesi bebeğin ağzını doldurmaz ve bu bebekte stres yaratarak, sinirlenmesine ve dolayısıyla emmeyi istememesine sebebiyet verebilir. Süt salgısının fazla olduğu durumlarda da bebek ağzını aşırı miktarda dolduran sütten rahatsız olur ve emmeyi bırakır.
  • Anne sütünün tadı: Anne sütünün tadı yeni gıdalar veya beslenme değişiklikleri nedeniyle değişebilir. Özellikle acı ve baharatlı -kokulu besinlerin tüketilmesi sütün tadını değiştirir. Bebek meme emmek istemiyorsa memenizi sağarak boşaltıp birkaç saat sonraki sütünüzle tekrar emzirmeyi deneyebilirsiniz.
  • Diş çıkarma: Bebekler diş çıkarma döneminde emme güçlüğü çekerler. Şişmiş diş etleri acıyan bebek emme sırasında huysuzlaşır ve emmek istemez. Diş eti ağrısını azaltmak için diş çıkarma dönemi jel/kremleri kullanılabilir.
  • Kulak enfeksiyonu: Bebeklerin kulak iltihabına yol açan üst solunum yolları enfeksiyonlarına yakalanmaları kolaydır çünkü bebeklerin östaki boruları kısa ve dardır. Kulak ağrısı çeneye yayılır ve emerken, yutkunurken çenesini oynatan bebek bu ağrıyı şiddetli hisseder ve ağrı nedeni ile emmek istemez.
  • Burun tıkanıklığı: Burnu tıkanık olan bebekler de nefes almakta güçlük çektikleri için emmek istemezler ve sık sık emmeye ara verirler. Bu durumda doktorunuzun önereceği burun damlası kullanımı ve bir aspiratör yardımıyla burnun açılması burun tıkanıklığını giderir.
  • Pamukçuk: Bir mantar enfeksiyonu olan ve ağızda gelişen pamukçuk hastalığı da bebeğin süt emmek istömemesine neden olabilir. Pamukçuk bebeğin yanaklarının iç tarafında, dilinde, damak veya diş etlerinde peynire benzeyen beyaz lekeler şeklinde bulunur. Pamukçuk doktorun önereceği tedavi ile kolaylıkla geçer.