Eklemlerde Hareket Kısıtlığı

Eklemi çevreleyen yumuşak dokuların sağlamlığı ve esnekliği, eklem yapılarının şekli ve ilişkisi hareket açıklığını etkiler. Eklem hareket açıklığı genelde yaşla azalır. Eklemde hareket kısıtlılığı varsa eklem hareket açısı azalmıştır. İnsandaki tüm eklemlerin normal hareket açıklığı ölçülüp belirlenmiştir; ancak bu ölçümler kişinin yaşından, cinsiyetinden ve sağlık durumundan etkilenir. EHA genelde yaşla azalır, kadınlarda erkeklere göre daha fazladır. Bu genellemeler her eklem ve kişi için geçerli olmayabilir. Bu değişkenlik nedeniyle bir eklemdeki kısıtlılığı normal değerler yerine mümkünse aynı kişinin karşı taraf eklemi ile kıyaslamak daha doğru fikir verir. Bir eklemdeki hareket kısıtlılığının eklem kapsülü ya da kapsül dışı nedenleri olabilir. Hareket kısıtlılığına yol açabilen hastalıklara örnek olarak; artrit yani eklem iltihabına bağlı ödem, diğer nedenlere bağlı şişme, kontraktür, eklemde adezyon(yapışıklık), mekanik blokaj, menisküs yırtığı, avasküler nekroz, spinal disk hernisi verilebilir.