Çocukta Boy Kısalığı

Büyüme sağlığın en önemli göstergesidir. Normal büyüyen çocuk sağlıklı çocuktur. Genetik faktörler, beslenme, hormonal faktörler, kronik hastalıklar ve psikolojik faktörler boy kısalığı yapan nedenlerdir.

Boy kısalığı şikayeti olan çocukların ebeveynleri çok geç kalmadan mutlaka çocuk endokrinoloji hekimine başvurmalıdırlar. İlk başvuruda detaylı bir öykü alındıktan sonra ölçümler yapılır. Bu ölçümlerde çocuğun boyu, kilosu, baş çevresi, anne-baba boyu gibi bazı ölçümler yapılır ve bu değerlerin standart değerlere göre hangi persentilde olduğu değerlendirilir. Boy kısalığı tespit edilen çocuklar mutlaka daha ileri tetkiklerle incelenmeli, kemik yaşı da değerlendirilerek boy kısalığının genetik olup olmadığı veya hormonal nitelikte olup olmadığı hakkında fikir edinilmelidir.