Çocukluk ve Ergenlerde Göğüs Ağrısı

Çocuklarda göğüs ağrıları, baş ve karın ağrılarından sonra en sık ağrı tipidir. Erişkinlerde göğüs ağrılarının çoğunda bir kalp hastalığı bulunurken, çocuklarda göğüs ağrısı nadiren kalp hastalıkları ile ilişkilidir.  Göğüs ağrısı yakınması sıklıkla 12-14 yaşlar arasında görülmekle birlikte, 4 yaş gibi küçük çocuklar da göğüs ağrısından yakınabilir.

Çocuklarda en sık rastlanan, nedeni bilinmeyen (idiyopatik) göğüs ağrılarıdır.

Kas-iskelet sistemine ait nedenler: Çocukluk yaş grubunun genel nedenlerinden biridir. Ağrının öncesinde genellikle spor yapma veya ağırlık kaldırma gibi bir aktivite vardır. Ağrı hareketle artar.

Solunum sistemine ait nedenler: (bronşit, zatürre, astım gibi) bağlı ağrılar göğüs ağrılarının % 10' unu oluşturur. Aynı zamanda ateş, öksürük, hışıltılı solunum, eforla artan ağrı ve nefes darlığı mevcuttur.

Psikolojik nedenler: Anne-baba ayrılığı, yakın akraba ölümü, yeni kardeş olması, okul başarısızlığı gibi psikolojik nedenlere bağlı olabilir. Göğüs ağrılarının % 10-20 sini oluşturur.

Sindirim sistemine ait nedenler: En sık neden gastrit ve reflüdür. Ağrı genellikle açlıkta, yemek sonrası veya yatarken ortaya çıkar, eforla ilişkisizdir.

Kalbe ait nedenler: Göğüs ağrılarının % 5' ini kapsar. Çocukta ağrı ile birlikte çarpıntı, bayılma, baş dönmesi, efor sırasında artan ağrı ve çabuk yorulma gibi yakınmalar olabilir.